ผู้บริหาร

นายจวง ปะปุนไร่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนที่โรงเรียนบ้านมาบยางพร เพราะ
ใกล้บ้าน
ทางผ่านไปทำงาน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
ภูมิทัศน์น่าเรียน
วิชาการดี
กีฬาดี
ดูผลโหวด

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับเงินเรียนฟรี 15 ปี
แจ้งกำหนดการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี
    ทางโรงเรียนบ้านมาบยางพร กำหนดให้ผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ในวันที่  24 มีนาคม 2554 
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึงเวลา  17.00 น.
    นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
        -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  300  บาท/คน/ปีการศึกษา
        -  ค่าอุปกรณ์การเรียน    100  บาท/คน/ภาคเรียน
        รวม   400  บาท
   นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.5)
        -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  360  บาท/คน/ปีการศึกษา
        -  ค่าอุปกรณ์การเรียน    195  บาท/คน/ภาคเรียน
        รวม   555  บาท
 
   หมายเหตุ : ทางโรงเรียนจ่ายเฉพาะเงินสดเท่านั้น
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2554,19:03   อ่าน 585 ครั้ง
โรงเรียนบ้านมาบยางพร  :  Banmabyangporn school
173  ม.6  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   Tel/Fax   038-010012